Kayraklı Asarcık Vinyards

Kayraklı Asarcık şaraplarımız Marmaris’in bozdurun köyü ile Selimiye köyü arasında ve Asarcık mevkii olarak bilinen ortalama denizden 250 metre yükseklikteki bir vadide üretilmektedir. Çevresi tamamen dağlık hazine arazileri ile çevreli olup hiçbir tarım arazisi veya yerleşim birimi ile komşu değildir.

Antik çağlarda ve yüz yıl öncesine kadar çok kaliteli şaraplar üreten bu Bölgede, bölgeye, yerleşik Rum vatandaşlarımızın yerine Anadolu’dan gelen Yörük vatandaşlarımızın iskân edilmesini takiben bu gelenek kaybolmuş ve Tarım arazileri, zeytinlikler ve özellikle şaraplık bağlar yok olmuştur. Bizler de bu geleneği tekrar canlandırmak için yola çıktık.